1 februari 2015

Keuren met smartglasses de toekomst?

Een Creative Technology student van Universiteit Twente heeft in opdracht van Tradle de toepassingsmogelijkheden van onder andere smartglasses (bijvoorbeeld Google Glass) in het keurproces van groenten en fruit onderzocht. Het resultaat is in beeld gebracht in een filmpje.

Dit filmpje geeft een blik op de toekomst: http://youtu.be/gkABDrhq4ko 
 

Onderzoek door Creative Technology student van Universiteit Twente
Een Creative Technology student van Universiteit Twente heeft in opdracht van Tradle de toepassingsmogelijkheden van zogenaamde wearables in het keurproces van groenten en fruit onderzocht. Daarbij is vooral gekeken naar slimme brillen (smartglasses) en slimme horloges (smartwatches). Google Glass is het bekendste voorbeeld van smartglasses.
In het onderzoek zijn de activiteiten en handelingen tijdens het keurproces in beeld gebracht en is gekeken of de mogelijkheden die de wearables bieden van toegevoegde waarde kunnen zijn. De omstandigheden tijdens keuren stellen daarbij eisen aan de techniek. Ook hier is in het onderzoek aandacht aan besteed.

Uit het onderzoek bleek dat vooral smartglasses een toegevoegde waarde kunnen hebben in het keurproces. Handsfree kunnen werken en het toevoegen van bijvoorbeeld vision technologie (automatische beeldanalyse) voor interne of externe kleurbeoordeling of het signaleren van afwijkingen, kan het keuren vergemakkelijken en het keurresultaat objectiveren. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat de huidige smartglasses er nog niet klaar voor zijn. De batterijduur, de processor capaciteit en de robuustheid van de smartglasses zelf zijn nog niet voldoende doorontwikkeld. De achterliggende technologie voor automatische beeldanalyse is al ver ontwikkeld, maar ook hier zal nog aan gewerkt moeten worden.

Hebben slimme brillen (smartglasses) toekomst?
Hebben slimme brillen (smartglasses) nog toekomst nu Google Glass als consumentenproduct is gefaald. Het antwoord is ja. Want voor Google stopt de ontwikkeling niet en behalve Google zijn tal van andere bedrijven bezig met de ontwikkeling van smartglasses. Microsoft introduceerde recent de Hololens, een kruising tussen Google Glass en Oculus Rift (virtual reality).  Een ander voorbeeld is Vuzix. Chipfabrikant Intel is recent in Vuzix gestapt, dus ook hier bouwt men voort op future technology. Google Glass stopt het testen met het prototype van Glass, maar de ontwikkeling gaat door. En vooral via Google Glass at Work wil Google een zakelijk platform bouwen voor bedrijven die Glass gebruiken. Amsterdam Airport Schiphol is bijvoorbeeld gestart met proeven met Google Glass. Schiphol heeft een app voor Google Glass ontwikkeld die luchthavenmedewerkers moet helpen hun werk buiten, in het luchthaventerrein te vergemakkelijken en te vereenvoudigen.

Dus: "You ain't seen noting yet"

 

 

 

 

Meer nieuws...