16 oktober 2014

Staay Food Group implementeert FQM

Staay Food Group implementeert voor het vastleggen van productkeuringen het Fresh Quality Management (FQM) platform van Tradle. De keurresultaten worden via een app op een tablet ingevoerd en uitgewisseld naar het FQM platform. De mogelijkheid om product(groep) specifieke keurlijsten te definiŽren en uitwisseling met het ERP systeem waren voor Staay Food Group belangrijke argumenten voor de keuze voor FQM.

Het Fresh Quality Management platform (FQM) maakt objectief registreren, monitoren en analyseren van kwaliteit vanaf teelt tot schap mogelijk. Op iedere locatie en op ieder moment kan op een tablet de gewenste kwaliteitsinformatie worden vastgelegd. De app werkt online en offline waardoor keuringen ook op plaatsen met een slechtere internetverbinding, zoals teeltlocaties en koelcellen, kunnen worden uitgevoerd. Dit is voor Staay Food Group, met verschillende locaties in Europa, Midden en Zuid Amerika en Noord Afrika, van groot belang.

FQM ondersteunt naast ingangs- en uitgangskeuringen, geplande voorraadcontroles en keuringen op teeltlocatie ook klachtenafhandeling. Het platform geeft via een webapplicatie toegang tot de keurrapportages, maakt het delen van gegevens met klant of leverancier mogelijk en biedt verschillende analyse- en rapportagemogelijkheden.

Staay Food Group verwacht met het gebruik van FQM nog meer inzicht te krijgen in ketenkwaliteit van de producten en een verdere optimalisatie van het kwaliteitsmanagement.


Nieuw keursysteem biedt Staay Food Group up to date kwaliteitsgegevens

Alles begint met het digitaal vastleggen van keurgegevens. Omdat keurresultaten vanaf de teelt kunnen worden vastgelegd kan de kwaliteitsbeoordeling door de hele keten heen gevolgd worden. Niels Vlasblom van Staay Food Group vat het als volgt samen: “Tot voor kort was er nog veel onderling contact om een goed inzicht te krijgen, maar door de digitale vastlegging zijn de kwaliteitsgegevens voor alle betrokkenen direct oproepbaar en inzichtelijk.”

SFG heeft voor het efficiŽnt keuren intensief gewerkt aan product(groep) specifieke keurlijsten die toegespitst zijn op het keurmoment en het product wat gekeurd wordt. Doordat keurlijsten op maat worden ingericht en er uitwisseling met het ERP systeem is, kunnen keurmeesters efficiŽnt werken. Door scannen van de barcode van een pallet wordt het juiste keurformulier automatisch geopend. Dit verhoogt de efficiŽntie verder en voorkomt fouten. Ook maakt SFG gebruik van de mogelijkheid om opmerkingen zoveel mogelijk te standaardiseren, zodat via het kiezen uit een lijst de invoer wordt versneld. Dit voorkomt typewerk en een extra pluspunt is dat vertalingen van opmerkingen direct zijn geregeld. Behalve keurdata worden relevante foto’s eenvoudig toegevoegd aan een keuring en opgenomen in het keurrapport. Als een keuring wordt afgerond door de keurmeester, wordt als het resultaat afwijkt van een ingestelde norm een signalering via email naar de commerciant gestuurd. Hierdoor houdt de commerciant een vinger aan de pols en kan ingrijpen waar nodig.

Voor de toekomst ziet SFG de koppeling met een WMS als uitdaging. Van elke pallet is dan accurate en up to date informatie over kwaliteit beschikbaar. Omdat voorraadkeuringen via een planningslijst worden uitgevoerd en data van vorige keuringen gemakkelijk overgenomen worden en waar nodig aangepast is de betrouwbaarheid van het proces hoog en de tijdswinst enorm.

Samengevat biedt het nieuwe keursysteem voor SFG:
• Van teelt tot einde keten kwaliteit in zicht.
• Betrouwbare beoordeling van prestaties van leveranciers.
• Efficiency in keuren en kwaliteitsmanagement.
• Grip op kwaliteitsproces en keurproces.

 

Meer informatie?
mail naar info@tradle.nl of bel 0317 47 13 91
 

 

Meer nieuws...