22 april 2014

Fresh Quality Management 

Q-ray heeft onder Tradle een fresh quality management platform ontwikkeld. Kwaliteitsmanagement in agro-ketens neemt een steeds belangrijker positie in. Q-ray is in Food, Feed & Flowers al jarenlang actief met advies en ICT oplossingen. Van residu monitoring met Food Compass, kennis en normering in het Groenten en Fruit portaal tot Fytosanitaire en kwaliteitsinspecties voor het KCB. De expertise en meerwaarde van onze diensten bij secundaire en regulerende organisaties en onze diepgaande kennis van verschillende sectoren brengen we nu ook tot waarde bij de primaire bedrijven in onder andere de AGF keten.

De kern van het fresh quality management platform is het objectief kunnen meten en vastleggen en daarmee monitoren, analyseren en sturen van kwaliteitsaspecten van teelt tot schap. Met de fresh quality app kan op een tablet of smartphone relevante kwaliteitsinformatie op iedere locatie op ieder moment worden vastgelegd en uitgewisseld naar het platform. Dit maakt het sturen op kwaliteit en een optimale samenwerking tussen ketenschakels mogelijk. Het is een systeem voor de tussen- en groothandel die een centrale rol speelt bij de borging van kwaliteit en voedselveiligheid. Maar ook binnen de horizontale samenwerking tussen producenten (telersverenigingen) geeft het grip op kwaliteit in de teelt.
Kwaliteitsdenken vergt een gemeenschappelijke taal en een objectieve benadering. Het draait behalve om standaardisatie van elektronische berichten vooral om standaardisatie van begrippen, metingen en meetresultaten. Pas dan kan adequaat aan kwaliteitgestuurde logistiek in de keten invulling gegeven worden en kan het signaleren van trends en risico’s toegevoegde waarde bieden voor de individuele bedrijven.

 

Meer nieuws...