Keteninformatie

Correcte en volledige informatie is een licence to deliver: een eis van de markt.
De informatievoorziening en –verwerking moet op orde zijn; dit geldt zowel binnen de eigen organisatie (Enterprise Management), als tussen bedrijven in de AGF-keten onderling, waar de uitwisseling van gegevens zo soepel mogelijk moet verlopen. In de AGF versketen gaat het dus niet alleen om enterprise management (binnen de onderneming) maar ook om interprise management, dus tussen schakels in de keten.

Handelsbedrijven komen steeds meer in de positie dat ze behalve ‘doorgeefluik’ van producten ook ‘doorgeefluik’ van informatie rondom die producten zijn. Afnemers willen steeds meer weten van de bron (herkomst, teler, omstandigheden). Dat vergt behalve een goede logistieke afhandeling ook een adequate informatie afhandeling. Kwaliteit van informatie wordt net zo belangrijk als kwaliteit van product. En een ketengeorienteerde focus is daarbij uitgangspunt. Dit is Tradle met haar ketenoplossingen biedt.

Om de logistieke en informatieve afhandeling efficiŽnt te laten verlopen vragen handelsbedrijven ook digitale voorinformatie over leveringen die gaan binnenkomen. Op die manier is herkomst en telerinformatie vooraf bekend en kan dit automatisch in het eigen systeem worden opgenomen. Dit biedt handvatten voor optimalisatie van het logistieke proces en de kwaliteitscontrole: 100% controle van product van telers waar slechte ervaringen mee zijn en beperkte controle (steekproef) van product van telers die keer op keer betrouwbare kwaliteit leveren. Een zelfde optimalisatie kan op niveau van afladers (leveranciers). Een vervolgstap is inzicht in (prognose) van de teelt en inzicht in (prognose) van de vraag van afnemers. Hiermee kan efficiŽnte sturing in de keten plaatsvinden.
Tradle speelt hier met haar ketensystemen op in.