Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling

Tradle is FrugIcom solution provider (zie ook www.frugicom.nl), omdat we erin geloven dat optimale elektronische gegevensuitwisseling tussen de AGF schakels leidt tot ketenvoordelen. Door uniforme wijze van labeling met gebruik van elektronische berichten en door het toepassen van standaarden voor gegevensuitwisseling kunnen AGF-bedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering. Dit alles met als resultaat een snellere en efficiŽntere AGF-keten waar minder fouten gemaakt worden.

Een goede samenwerking tussen keten-partijen kan alleen met systemen die zich perfect conformeren aan de marktstandaarden. Onze ketensystemen hebben uitgebreide koppelingen naar afladers, klanten, dienstverleners en handhavers die geheel volgens de standaarden zijn uitgevoerd. Zo kan men adequaat en efficiŽnt opereren voor wat betreft douane-aangiften, elektronische facturering, elektronische ordering, geautomatiseerde aangifte CLIENT-export en elektronische transportopdrachten.

Neem voor een volledig overzicht van de koppelingen contact met ons op: contactgegevens Tradle