Fresh Quality Management platform

  • objectief registreren, monitoren en analyseren van kwaliteit vanaf teelt tot schap
  • handzaam keuren op een tablet
  • keurformulieren naar behoefte zelf inrichten
  • relevante keurrapportages en analyses
  • koppeling met ERP

Productkwaliteit op een hoger niveau
Het Fresh Quality Management (FQM) platform van Tradle maakt registreren, monitoren en analyseren van kwaliteit vanaf teelt tot schap mogelijk. Daarmee geeft FQM het noodzakelijke inzicht in productperformance in de keten en biedt het handvatten om de productkwaliteit op een hoger niveau te brengen.

Van keuren achteraf naar voorspellen en sturing op kwaliteit in de keten
Registreren van betrouwbare kwaliteitsinformatie op iedere gewenste locatie en op ieder gewenst moment levert betrouwbare data voor analyse. Analyseren van kwaliteitsdata vanuit verschillende invalshoeken, zoals herkomst, leverancier, teler en tijd, geeft inzicht en handvatten voor actie en bijsturen waar nodig. FQM biedt de mogelijkheden om van re-actief handelen naar pro-actief acteren te komen. Het streven is om hiermee van achteraf meten naar voorspellen en sturing in de keten te komen. Registreren van kwaliteitsgegevens (keuren) in afzonderlijke schakels wordt door FQM ondersteund, maar het concept van FQM krijgt echt meerwaarde bij management van productkwaliteit in de keten.

Robuuste keur app voor een dynamisch proces in een complexe  omgeving
Op iedere locatie en op ieder moment kan op een tablet de gewenste kwaliteitsinformatie en andere relevante gegevens worden vastgelegd. De fresh quality app werkt online en offline, waardoor keuringen ook op plaatsen met een slechtere internetverbinding, zoals teeltlocaties en koelcellen, kunnen worden uitgevoerd. Het FQM platform ondersteunt naast ingangs- en uitgangskeuringen, voorraadcontroles en keuringen op productielocatie ook klachtenafhandeling. Het platform geeft toegang tot de keurrapportages, maakt het delen van gegevens met klant of leverancier mogelijk en biedt verschillende analyse- en rapportagemogelijkheden. Bij de keurresultaten kunnen eenvoudig foto’s worden toegevoegd. Er is een koppeling mogelijk met het ERP systeem. Het platform is meertalig, zodat keurrapportages in iedere gewenste taal kunnen worden opgemaakt.

Kwaliteitsmanagement in de versketen
Kwaliteitsmanagement in versketens neemt een steeds belangrijker positie in. Tradle is een zusterorganisatie van Q-ray. Q-ray is in Food, Feed & Flowers al jarenlang actief met advies en ICT oplossingen. Van residu monitoring met Food Compass, kennis en normering in het Groenten en Fruit portaal tot Fytosanitaire en kwaliteitsinspecties voor het KCB. De expertise en meerwaarde van onze diensten bij secundaire en regulerende organisaties en onze diepgaande kennis van verschillende sectoren brengen we nu ook tot waarde bij de primaire bedrijven in de AGF keten. Zie ook www.q-ray.nl.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten van de mogelijkheden van het Fresh Quality Management platform?
Wij helpen u graag verder.

Mail naar info@tradle.nl of bel 0317 47 13 91. Of doe een aanvraag via het webformulier.